FARSKÉ OZNAMY 29.11. 2020

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

30.11.

17.00

 

18.00

 

SV. ONDREJA, APOŠTOLA, sviatok

Utorok

1.12.

14.00

Pohrebná sv. omša

+ Johana Krajčíková r. Mištríková 73 r.

18.00

 

féria

Streda

2.12.

17.00

 

18.00

 

féria

Štvrtok

3.12.

17.00

 

18.00

 

Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka

Piatok

4.12.

6.45

 

17.00

 

18.00

 

Sv. omša o Najsvätejšom Srdci Ježišovom

 

Prvý piatok v mesiaci

Sobota

5.12.

6.45

 

18.00

 

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Nedeľa

6.12.

7.00

 

10.20

Za veriacich

8.30

 

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

 

Výročná farská poklona

FARSKÉ OZNAMY 22.11. 2020

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

23.11.

17.00

 

18.00

féria

Utorok

24.11.

17.00

 

 

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Streda

25.11.

17.00

 

13.00

Pohrebná sv. omša

+ Ľudmila Mináriková r. Radvanová 66 r.

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, spomienka

Štvrtok

26.11.

17.00

 

 

féria

Piatok

27.11.

17.00

 

18.00

 

féria

Sobota

28.11.

6.45

 

18.00

 

Panny Márie v sobotu, spomienka

Nedeľa

29.11.

7.00

 

10.20

Za veriacich

8.30

 

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Požehnanie adventných vencov

Zbierka na charitu

FARSKÉ OZNAMY 15.11.2020

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Deň

Štiavnik

Hvozdnica

Liturgický kalendár

Pondelok

16.11.

17.00

Za veriacich

18.00

 

féria

Utorok

17.11.

17.00

+ Štefan, Rudolf, Pavol, Anna, Amália, Anna, Vladimír a starí rodičia z oboch strán (z 15.11.)

18.00

 

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka

Streda

18.11.

17.00

 

18.00

 

féria

Štvrtok

19.11.

17.00

 

18.00

 

féria

Piatok

20.11.

17.00

 

18.00

 

féria

Sobota

21.11.

6.45

 

18.00

 

Obetovanie Panny Márie, spomienka

Nedeľa

22.11.

7.00

+ Ján a Johana

10.20

Za veriacich

8.30

+ Martin, Anna, Martin

(z 15.11.)

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA